International Peace Information ServiceNL | EN
Visie 

IPIS wil wereldwijd erkend worden als de referentie bij uitstek inzake het onderzoek naar zijn drie kernthema’s: wapenhandel, de exploitatie van natuurlijke rijkdommen en maatschappelijk verantwoord ondernemen in sub-Sahara Afrika. Om die reputatie van onmisbare en onafhankelijke draaischijf van informatie waar te maken, streven wij twee doelen na: het uitbreiden van onze unieke terreinkennis die ons onderscheidt van andere onderzoeksinstellingen; het hanteren van de hoogste kwaliteitsstandaarden voor de output van ons onderzoek. IPIS wenst immers zijn op terreinonderzoek gestoelde expertise om te zetten in rapporten, dossiers, briefings en vormingsactiviteiten die uitmunten in objectiviteit, degelijkheid, helderheid en bruikbaarheid.

Als pluralistische NGO willen wij ons uitgebreide netwerk en expertise ten dienste stellen van organisaties en individuen van alle ideologische en religieuze strekkingen die begaan zijn met vrede, mensenrechten en ontwikkeling in het Zuiden. Zo leveren wij de noodzakelijke kenniscomponent die de basis vormt van elke actie die op vrede en ontwikkeling gericht is. Ons bronnenspectrum van ‘grassroot tot elite’ in Afrikaanse landen garandeert daarbij het genuanceerde Zuidperspectief dat wij aan bod willen laten komen. 

©2018 IPIS vzw - Italiëlei 98a - Antwerpen

contactRSStwitterfacebook