International Peace Information ServiceNL | EN

Het akkoord van Cotonou. De erkenning van de niet-statelijke actoren (137)
Eefje Anthoni, 2003

De Europese Unie heeft met 78 landen uit Afrika, de Cara´ben en de Stille Oceaan een speciale samenwerking op het gebied van ontwikkeling. In 2000 werd in de hoofdstad van Benin, Cotonou, een nieuw akkoord gesloten dat de relatie tussen de EU en de zogenaamde ACP-landen de komende jaren vorm zal geven.
Eeen opvallend hoofdstuk in het akkoord gaat over de samnwerking met de niet-statelijke actoren zoals NGO's. De EU en de ACP-landen willen hen een volwaardige rol toebedelen in het ontwikkelingswerk. Of toch ook weer niet? Dit dossier analyseert de mogelijkheden die het akkoord schept voor de NGO\'s en plaatst er enkele kritische kanttekeningen bij.


  Terug
Data
  

Delen
 
 


©2018 IPIS vzw - Italiëlei 98a - Antwerpen

contactRSStwitterfacebook