International Peace Information ServiceNL | EN

Het milieu- en sociaal beleid van exportkredietverzekeringsmaatschappijen. Een vergelijkende analyse
Jan Cappelle, maart 2008

De Nationale Delcrederedienst, een Belgisch overheidsbedrijf, verzekert bedrijven tegen politieke en commerciŽle risico's van internationale handelstransacties, onder andere met betrekking tot kapitaalgoederen, industriŽle projecten, aannemingswerken en diensten. In vele landen, zowel Westerse als ontluikende landen, kunnen bedrijven genieten van soortgelijke overheidssteun.
De goedkeuring van dergelijke steun wordt in tal van landen onderworpen aan ethische voorwaarden. Het gaat onder andere om het bestuderen van de effecten van projecten, werken en diensten op sociaal, mensenrechten - en milieugebied. Bij een afweging wordt veelal beroep gedaan op internationale en nationale regelgeving.
In ons rapport bespreken we de ethische voorwaarden die 11 Europese landen hanteren. Het gaat om Nederland, BelgiŽ, Frankrijk, Duitsland, ItaliŽ, Spanje, Portugal, Oostenrijk, Finland, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk. We analyseren en bediscussiŽren de volgende thema's: De voorwaarden aangaande het bestuderen van de effecten op milieu- en mensenrechtengebied; de beoordelingsprocedure en de methode om de effecten tijdens de uitvoering van projecten, werken en diensten te evalueren; de maatregelen om corruptie en fraude van bedrijven preventief op te sporen.
Het rapport sluit af met een aantal aanbevelingen, gericht aan de Belgische overheid en de Nationale Delcrederedienst. We houden rekening met de haalbaarheid ervan en schatten het concurrentienadeel in voor de Belgische bedrijven.  Terug
PDF ( 611.3KB )
  

Data
  

Delen
 
 


©2018 IPIS vzw - Italiëlei 98a - Antwerpen

contactRSStwitterfacebook