International Peace Information ServiceNL | EN

Verweer tegen gedwongen verdwijning
An Vranckx, 2006

Publicatie An Vranckx in: Internationaal Humanitair Recht in de kijker. Dit is de naam en de doelstelling van de publicatie van Rode Kruis-Vlaanderen ter promotie van het internationaal humanitair recht. Hiermee loopt dit tijdschrift in de voetsporen van ‘Zoeklicht’ dat van 1991 tot 2004 zijn licht liet schijnen over de laatste trends en ontwikkelingen in het internationaal humanitair recht.
Internationaal Humanitair Recht in de kijker zoekt een evenwicht tussen de juridische en politieke benadering van het internationaal humanitair recht, tussen de regels inzake bescherming en bijstand, tussen de bescherming van personen en de bepalingen over de methoden en middelen van oorlogvoering.
Voor de bijdragen doet het een beroep op medewerkers die het internationaal humanitair recht vanuit verschillende disciplines benaderen. Zij geven hierbij hun persoonlijke kijk weer maar verwoorden niet noodzakelijk de positie van het Rode Kruis terzake.


  Terug
PDF ( 3503.5KB )
  

Data
  

Delen
 
 


©2018 IPIS vzw - Italiëlei 98a - Antwerpen

contactRSStwitterfacebook