International Peace Information ServiceNL | EN
Mapping Conflict Minerals: Eastern DRC (2013-2014)

IPIS ontwikkelde een nieuwe web mapping interface om schaarse data over mijnbouw in conflictgebieden en gebieden met hoog risico in Oost-Congo ter beschikking te stellen.

De gegevens worden verzameld door veldonderzoek door negen teams, samengesteld uit de lokale civil society en de Congolese mijnbouwoverheden. Een eerste versie van de webkaart werd gepubliceerd in november 2013, vergezeld door een rapport dat de gegevens van de kaart analyseerde. Een tweede versie van de kaart, met een begeleidende analyse, werd afgewerkt in mei 2014. Uiteindelijk werd deze tweede versie gepubliceerd in oktober 2014.

Naast intensieve dataverzameling beoogt het project ook de capaciteitsversterking van de Congolese mijnbouwoverheden (Cadastre Minier en SAESSCAM) en de civil society om surveys uit te voeren en kaarten te maken voor toekomstige analyse. Voor de duur van het project installeerde IPIS een permanent bemand focal point in Bukavu om het veldonderzoek te coördineren.

IPIS bekijkt momenteel de mogelijkheid om het huidige project verder te zetten in de periode 2015-2016. Deze verderzetting zou enerzijds regelmatige updates van de kaart omvatten, door middel van gerichte bezoeken aan mijnsites en versterking van informatiestromen vanuit het terrein, bijvoorbeeld via bestaande informatienetwerken en crowd-sourcing. Anderzijds wil IPIS graag de geografische omvang van het project vergroten, door het centrale deel van de provincie Katanga en de territoire Bafwasende in Province Orientale mee op te nemen.


Om de laatste webkaart (mei 2014) te raadplegen:
Voor de analyse van deze tweede versie van de webkaart:
Bekijk ook zeker de bondige weergave van enkele feiten en cijfers in bijbehorende Infographic


Om de eerste versie van de webkaart en bijbehorende analyse te raadplegen:

Dit project wordt gefinancierd door PROMINES (Wereldbank/DFID) en de Belgische FOD Buitenlandse Zaken.
©2018 IPIS vzw - Italiëlei 98a - Antwerpen

contactRSStwitterfacebook