International Peace Information ServiceNL | EN
Werkbibliotheek

In 2007 voerden we een drastische reorganisatie van onze bibliotheek door. De krachtlijn van die reorganisatie is dat we van de bib een werkbibliotheek maakten die in de eerste plaats ten dienste staat van onze core business, namelijk onze onderzoeksactiviteiten. Een aanzienlijk deel van onze collectie hebben we daarbij overgedragen aan het Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie (www.vlaamsvredesinstituut.be), dat de werken ontsluit in de LIBIS online-catalogus.

De thematische indeling van de bib volgt nu de kernthema’s van ons onderzoek: wapenhandel/veiligheid, exploitatie van natuurlijke rijkdommen en maatschappelijk verantwoord ondernemen in Sub-Sahara Afrika. Daarnaast is er een sectie met algemene (politiek, geschiedenis,…) en referentiewerken.

Om aan het geïnteresseerde publiek toch de kans te geven onze collectie te consulteren, blijft de bib toegankelijk tijdens kantooruren. Bezoekers dienen daarvoor een afspraak te maken en krijgen zo de kans zich persoonlijk te laten begeleiden door een van onze onderzoekers.
Onze volledige catalogus wordt nog steeds ontsloten in de software omgeving bibliobase.

Momenteel (januari 2010) volgen we deze periodieke publicaties op:

Africa Confidential
Africa Enery Intelligence
Africa Mining Intelligence
Arms Control Today
Disarmament Diplomacy
Jane’s Defence Weekly
Jane’s International Defence Review
Jeune Afrique
Keesings historisch archief
La lettre du continent
Netherlands Quarterly on Human Rights
NJCM Bulletin
Strategic Survey
The Military Balance
Vrede en veiligheid


©2018 IPIS vzw - Italiëlei 98a - Antwerpen

contactRSStwitterfacebook