International Peace Information ServiceNL | EN
Stageplaatsen

Studenten en pas afgestudeerden kunnen bij IPIS terecht voor stages.


IPIS biedt het volgende aan:
  • Persoonlijke begeleiding door een van onze onderzoekers
  • Kantoorruimte (indien beschikbaar) en gebruik kantoormateriaal
  • Publicatiemogelijkheid voor papers
  • Gebruik van onze werkbibliotheek

Procedure:
  • U zendt een motivatiebrief, een artikel/paper van uw hand, CV en referenties naar: info at ipisresearch dot be (kandidaturen zonder CV of artikel/paper nemen we niet in aanmerking). Vermeld aub ook de periode die u beoogt.
  • Lijkt uw kandidatuur ons interessant, dan krijgt u per kerende een uitnodiging tot een gesprek. Dat gesprek is beslissend voor al dan niet aanvaarding.
  • Details i.v.m. de procedure

Wij geven de voorkeur aan kandidaten die een specifiek onderzoeksvoorstel hebben en die een werkstuk willen schrijven dat IPIS kan publiceren. Ook kandidaten die willen meewerken aan een lopend IPIS onderzoeksproject zijn voor ons interessant. Uiteraard dient uw onderzoeksfocus voldoende aan te sluiten bij onze kernthema’s (zie: www.ipisresearch.be/vision.php). 

©2018 IPIS vzw - Italiëlei 98a - Antwerpen

contactRSStwitterfacebook