International Peace Information ServiceNL | EN
Projecten 2000-2012

2012

'Transparency and Accountability - Monitoring and Reporting Methods Under An Arms Trade Treaty'
Voor: Amnesty International, TransArms

'Rough Seas – Maritime Transport and Arms Shipments - Transport Services under an Arms Trade Treaty'
Voor: TransArms, Belgische Ontwikkelingssamenwerking  

'A Code of Conduct for Arms Transport by Air'
Voor: UNDP, Belgische Ontwikkelingssamenwerking  

'Analysis of arms supplies to the Democratic Republic of Congo'
Voor: Amnesty International

'Conventional arms sales of the UN Security Council Permanent Five Members'
Voor: Amnesty International, in cooperation with Omega Research Foundation 

'The formalisation of artisanal mining in the Democratic Republic of the Congo and Rwanda'
Voor: The Center for International Forestry Research (CIFOR) and the European Union 

'Mapping of gold and diamond extraction and related social, economic and environmental issues in the Central African Republic'
Voor: ActionAid Nederland and Cordaid 

'A profound analysis of The East African multi-modal transport network'
Voor: TransArms, Belgische Ontwikkelingssamenwerking 

'The impact of oil extraction on human rights in Uganda'
Voor: ActionAid Uganda, Belgische Ontwikkelingssamenwerking 

'Upstream Implementation of the OECD Due Diligence Guidance for responsible supply chains of minerals from conflict-affected and high-risk areas'
Voor: OECD 

'Upstream Implementation of the OECD Due Diligence Guidance for responsible supply chains of minerals from conflict-affected and high-risk areas (final report)'
Voor: OECD

'Mapping Mining Activities in Eastern DRC'
Voor: Promines/World Bank, Belgian Foreign Affairs

'Map of artisanal gold mining sites in South Kivu, DRC'
Voor: BICC (Bonn International Center for Conversion)

'Mapping artisanal gold mining sites in Ituri'
Voor: IKV Pax Christi, Belgische Ontwikkelingssamenwerking 

'Mapping Conflict Minerals: GMES'
voor: GMES, Belgische Ontwikkelingssamenwerking 

'Mapping Conflict Motives: M23'
Voor: EurAC, Belgische Ontwikkelingssamenwerking  

'Participatory Workshop on the Right to Water'
Voor: City of Antwerp, Belgische Ontwikkelingssamenwerking 

'Planning and Running a Research Project'
Voor: Belgische Ontwikkelingssamenwerking  

'Working With Conflict Dynamics'
Voor: Belgische Ontwikkelingssamenwerking  

'Introduction to Cartography'
Voor: Belgische Ontwikkelingssamenwerking 

'Online Databases for Arms Trade Research'
Voor: Belgische Ontwikkelingssamenwerking

2011

'Studie over onverantwoorde transfers en het EU-wapenembargo tegen Soedan'
Voor: TA-R, ASER, Black Book campagne project EU wapens overdracht
 
‘Transparantie en het Wapenhandelsverdrag’
Voor: Prio, TransArms, Amnesty International Internationaal Secretariaat
 
'Analyse van het Vlaamse ontwerpdecreet op de invoer, uitvoer en doorvoer van defensiegerelateerde producten en gerelateerde technologie'
Voor: Amnesty International
 
‘Beoordeling van bestaande praktijken betreffende certificatie van de eindgebruiker’
Voor: UNODA
 
‘Gids bij de huidige initiatieven ter hervorming van de mijnbouw‘
Voor: Eurac, Fatal Transactions, Belgisch netwerk natuurlijke rijkdommen
 
‘Analyse over Congolees goud verhandeld via Kenia’
Voor: Belgisch netwerk natuurlijke rijkdommen
 
‘Evaluatie van ontginning en handel van goud in Oost-Congo’
Voor: GIZ, International Conference on the Great Lakes Region
 
‘Studie over geweld tegen vrouwen in Oost-Congo’
Voor: ITUC
 
‘Monitoring van de implementatie van de OESO Due Diligence Gids voor verantwoordelijke aanleverketens van mineralen uit conflictgebieden en gebieden met hoog risico’
Voor: OESO
 
‘Productie van kaarten ter illustratie van de relatie tussen natuurlijke rijdommen en gewapende conflicten in de Democratische Republiek Congo’
Voor: Comission Justice et Paix

2010

‘Studie van conflictmotieven van gewapende groepen in de Province Orientale van de Democratische Republiek Congo’
Voor: Fatal Transactions, Europese Unie, Belgische Ontwikkelingssamenwerking

‘Opmaak van een kaart van de mijnbouwconcessies in de DR Congo’
Voor: Broederlijk Delen

‘Studie van de mijnbouwsector in de omliggende gebieden van de Kivu provincies ( Noord-Katanga, Maniema en Bafwasende/Mambasa)’
Voor: International Alert

‘Capaciteitsversterking van ngo’s in de Centraal-Afrikaanse Republiek die werken rond uraniumexploitatie’
Voor: Cordaid, Niza-Action Aid

‘Studie van de internationale initiatieven rond transparantie en grondstoffencertificatie in Oost-Congo met inbegrip van een bevraging van lokale stakeholders’
Voor: SwedWatch, FinnWatch, SOMO/MakeITfair

‘Inventaris van de energiesector in de Democratische Republiek Congo’
Voor: CRE-AC

‘Analyse van de handelsnetwerken in Oost-Congo met betrekking tot de handel in mineralen en hun verhouding tot leger en politiek’
Voor: International Alert, Directoraat-generaal Ontwikkelingssamenwerking van de Europese Commissie

‘Beknopte studie van de problematische relatie tussen artisanale mijnbouw en gewapend conflict in Oost-Congo’
Voor: Europees Parlement

‘Verzamelen van achtergrondmateriaal voor lessenreeks’
Voor: Broederlijk Delen, Pax Christi Vlaanderen

‘Onderzoek naar de huidige en toekomstige rol van MONUC binnen het grondstoffenvraagstuk’
Voor: Free the Slaves

‘Documenteren van gevallen van onverantwoorde wapenleveringen’
Voor: Amnesty International

‘Haalbaarheidsstudie controlemechanisme luchttransport kleine en lichte wapens in de region van de Grote Meren’
Voor: FIIAPP, Agency for European Integration and Development

‘Analyse van de internationale conventie rond clustermunitie’
Voor: Amnesty International

‘Studie rond internationale wapentransfers naar Oost-Afrika en lokaal wapengeweld’
Voor: Transarms, Belgische Ontwikkelingssamenwerking

‘Boek rond de internationale wapenhandel via het luchtruim’
Voor: Amnesty International

‘Analyse van de internationale verplichtingen van de Centraal-Afrikaanse Republiek met betrekking tot het milieu en de activiteiten van bedrijven’
Voor: Cordaid

‘Analyse van de Centraal-Afrikaanse wetgeving op het vlak van milieu en mijnbouw’
Voor: Cordaid

2009

‘Studie van conflictmotieven van gewapende groepen in de Centraal-Afrikaanse Republiek’
Voor: Fatal Transactions

‘Studie van conflictmotieven van gewapende groepen in de Province Orientale van de Democratische Republiek Congo’
Voor: Fatal Transactions

‘Opmaak van een kaart van gemilitariseerde mijnsites in de Kivustreek’
Voor: DFID

‘Technische studie met kaarten rond de wisselwerking tussen conflict en milieu in de Congolese oorlogsprovincies’
Voor: UNEP

‘Actualisering van de mapping-studie over Katanga’
Voor: NIZA

‘Begeleiding van Congolese ngo’s die werken aan een reeks publicaties rond de exploitatie van natuurlijke rijkdommen’
Voor: Stad Antwerpen, 11.11.11., Diakonia, ACV-CSC

‘Begeleiding van Centraal-Afrikaanse ngo’s bij het opstellen van een studie rond uraniumexploitatie’
Voor: Cordaid

‘Begeleiding van een aantal Congolese ngo’s die werken rond duurzaam bosbeheer’
Voor: Stad Antwerpen

‘Onderzoek naar mensenrechtenschendingen nabij mijnsites in Zuid-Kivu, Congo’
Voor: Amnesty International

‘Studie over de impact van de financiële crisis op de mijnbouw in Katanga’
Voor: Justice & paix, Fatal Transactions

‘Studie over de rol van Belgische traders in de mineralenhandel in Oost-Congo’
Voor: Broederlijk Delen

‘Studie over Afrika’s natuurlijke rijkdommen in een mondiaal perspectief’
Voor: Réseau Naturelles Belge, Fatal Transactions

‘Studie over de betrokkenheid van Zimbabwe bij wapentrafiek ter illustratie van lacunes ATT’
Voor: Oxfam USA, Amnesty International

‘Onderzoek naar wapenleveringen aan de strijdende partijen in de bezette Palestijnse gebieden’
Voor: Amnesty International

‘Studie over het internationale regelgevende kader inzake luchttransporten van militair materieel’
Voor: TransArms Europe

‘Onderzoek naar de omzeiling van het VN wapenembargo tegen Noord-Korea’

‘Vergelijkende studie van de Communautaire Algemene Vergunning vs. Licence Exceptions’
Voor: Dienst Wapenhandel van het Vlaamse Gewest

‘Studie over de beleidspraktijk van FINEXPO en de Delcrederedienst in vergelijking met de EURODAD principes voor verantwoorde financiering’
Voor: 11.11.11., CNCD

2008

‘Wapenonderzoek’
Voor: VN-Expertenpanel DRCongo

‘Studie rond de visualisering van conflictmotieven op geografische kaarten – Centraal-
Afrikaanse Republiek’

Gefinancierd door: Europese Unie

‘Studie rond de visualisering van conflictmotieven op geografische kaarten – updates
Katanga’

Voor: Netherlands Institute for Southern Africa

‘Afghanistan - arms proliferation fuels further abuse’
Voor: Amnesty International

‘Blood at the Crossroads: Making the Case for an Arms Trade Treaty’
Voor: Amnesty International

‘Studie rond het werkdomein van het Belgische nationale exportkredietagentschap
(Delcrederedienst)’

Voor: ngo 11.11.11

‘Lobbypaper over de VN en het Kimberley Proces’
Voor: Fatal Transactions

‘Towards a Sustainable Cocoa Chain: Power and possibilities within the cocoa and chocolate sector’
Voor: Oxfam International

‘From conflict resources to sustainable development, Memorandum by Fatal Transactions
on the European Union’s contribution to natural resource management in Africa’

Voor: Fatal Transactions

‘Two submissions to the European Investment Bank’
Voor: Fatal Transactions

‘Capaciteitsversterking van Congolese ngo’s die werken rond natuurlijke rijkdommen’
Voor: 11.11.11, NIZA, Stad Antwerpen, Diakonia

‘Analysis of Finexpo and Ducroire/Delcredere’s practices in the light of EURODAD
principles on responsible financing’

Voor: 11.11.11, CNCD

‘Study on the biomass/palmoil sector’
Voor: Greenpeace

‘Study concerning Chinese weapons in Darfur’
Voor: Panorama – British Broadcasting Corporation

2007

‘Studie rond de visualisering van conflictmotieven op geografische kaarten – Oost-Congo’
Voor: Fatal Transactions

‘Studie rond de visualisering van conflictmotieven op geografische kaarten - updates
Katanga’

Voor: NiZa

‘Study concerning the Tenke Fungurume mining project in the DRCongo’
Voor: ngo’s Diakonia en SwedWatch

‘Study concerning arms trade in and to Sudan’
Voor: Amnesty International - International Secretariat

‘Study concerning policy options of the European Commission with regard to antiproliferation of firearms and explosive materials in Africa’
Voor: Gruppo Soges (consultancy)

‘Study concerning arms transfers to Africa, Asia and South America, and on the desirability of an international treaty on arms trade’
Voor: Amnesty International - International Secretariat

‘Study into arms imports in Pakistan’
Voor: Amnesty International - International Secretariat

‘Studie rond de milieu- en sociale normen van Europese exportkredietverzekeringsbedrijven’
Voor: ngo 11.11.11

‘Studie rond het werkdomein van het Belgische nationale exportkredietagentschap (Delcrederedienst)’
Voor: ngo 11.11.11

‘Samenstelling van een mensenrechtencursus voor bedrijven die commerciële relaties hebben
met Afrikaanse landen’

Gefinancierd door: Stad Antwerpen

2006

‘Study into the legislation and the practical approach adopted by financial institutions concerning the supply of products and services to arms exporting companies’

‘Study into human rights obligations of private financial institutions’
Voor: BankTrack

‘Studie van wapenexport vanuit het voormalige Joegoslavië’

‘Studie van Vlaamse export en transit van wapens, het Vlaamse vergunningsbeleid ter zake
en de wapenwetgeving in Europese landen’

Voor: Vlaams Vredesinstituut

‘Study into the role of Uganda in the Congolese civil war’
Voor: Amnesty International, IANSA campaign

‘Studie rond de visualisering van conflictmotieven op geografische kaarten’
Gefinancierd door: Belgische Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken en Europese Unie

‘Studie van de financiële aspecten van grote mijnprojecten in Katanga, DRC’
Voor: Broederlijk Delen

‘Interests of Congolese politicians in the mineral industry in the DRC’
Voor: Fatal Transactions.

2005

‘Wapentrafiek in het Grote Merengebied: Tanzanië’
Voor: Belgische Federale Overheidsdienst Buiten-landse Zaken

‘Interests of Congolese politicians in the mineral industry in the DRC’
Voor: Fatal Transactions

‘Training package for monitoring arms embargo’
Voor: MONUC, gefinancierd door de Belgische Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken

Contractonderzoek: ‘Arms flows from the Middle East’
Voor: Amnesty International

Contractonderzoek: ‘Arms procurement Central Africa’
Voor: Amnesty International and Raid

‘Civil society activity on disarmament in Europe and Brazil’
Voor: publication IPIS.

Contractonderzoek: ‘DRC: Arming the East’
Voor: Amnesty International

‘Colombia - Development education’
Gefinancierd door: Vlaams Ministerie voor Buitenlands Beleid

2004

‘Colombia: Ecomujer –Cartografie de la Esperenza I/b: Peace building and preventive diplomacy’
Gefinancierd door: Belgische Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken

Contractonderzoek: ‘Violation of the UN-weapon embargo against East-Congo’
Voor: All Party Parliamentary Group on the Great Lakes Region & Genocide Prevention (APPG) House of Commons, UK

‘European Arms Exports to Latin America’
Voor: IPIS-publicatie

‘EU Policies towards the Colombian Conflict’
Voor: United Nations University – Comparative Regional Integration Studies

‘Containing arms trafficking to the South: European arms export laws vs. facts set in a Latin
American context’

Voor: IPIS-publicatie

‘Arms for Macondo’
Voor: publicatie ’Noord-Zuid Cahier’

‘Colombia: Ecomujer –Cartografie de la Esperenza I/a: vredesopbouw en preventieve diplomatie’
Gefinancierd door: Belgische Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken.

‘Lessen in samenwerkingsontwikkeling - over het gewapend conflict in Sierra Leone en illegale exploitatie en handel in bloeddiamanten’
Voor: AROSA (Adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking Antwerpen)

2003

‘UN Panel of Experts on Somalia’
For: United Nations

‘Consultancy to the Belgian Senate Commission ‘Great Lakes’
For: Belgian Senate

‘3 case studies on arms trafficking in Africa’
For: Amnesty International

Contractonderzoek : ‘Les enjeux économiques du conflit en Ituri’
For: UNDP

Contractonderzoek: ‘Congo’s Privatised War Economy’
For: NOVIB

‘The political economy of resource trafficking in the Democratic Republic of Congo’
Gefinancierd door: Belgian Federal Public Service Foreign Affairs

2002

‘UN Panel of Experts on Liberia’
Outsourcing of expert
Voor: United Nations.

‘Colombia, Belgium and the weapon industry’
Voor: publicatie IPIS

‘Case study Lebanese arms and diamond traders in West-Africa’
Voor: Global Witness

‘Natural Resources’
Gefinancierd door: Belgian Federal Public Service Foreign Affairs

‘Coltan trade’
Voor: Kerk in Actie

2001

‘UN Panel of Experts on Liberia. Outsourcing of expert’
Voor: United Nations.

Contractonderzoek: ‘FN Herstal: licensed production’
Voor: Small Arms Survey.

Contractonderzoek: ‘Diamonds and Conflicts in Congo’
Voor: Partnership Africa Canada

2000

‘UN Panel of Experts on Sierra Leone: Diamonds & Arms’
Outsourcing of expert
Voor: United Nations.

Consultancy work: ‘Angola: air transport network & sanctions violations’
Voor: United Nations.

 

©2018 IPIS vzw - Italiëlei 98a - Antwerpen

contactRSStwitterfacebook