International Peace Information ServiceNL | EN
Onderzoeksmethode

De onderzoeksmethode van IPIS houdt het midden tussen een journalistieke en een academische benadering. Met de journalistiek hebben we een sterke focus op het feitelijke gemeen, in tegenstelling tot de eerder theoretische invalshoek van academische research. IPIS gaat echter dieper en grondiger op zijn onderzoeksthema’s in dan binnen het journalistieke métier gebruikelijk is. Daarmee komen we dicht bij de onderzoeksjournalistiek en haar graafwerk dat zich uitstrekt tot bronnen buiten het publieke domein. 

Onze informatievergaring is een permanente bezigheid en gebeurt via de consultatie van bronnen op het internet, de studie van academische en journalistieke publicaties, de analyse van vertrouwelijke documenten, het bijwonen van colloquia, terreinonderzoek en interviews binnen een uitgebreid netwerk aan contacten dat in de loop van vele jaren werd opgebouwd. Die informatiestroom wordt verwerkt door de onderzoekers en vormt de basis voor de researchprojecten die we uitvoeren voor externe opdrachtgevers en voor onze informatieve dienstverlening aan ontwikkelingsactoren. 

Afhankelijk van de vereisten van onze afnemers, publiceren wij onze rapporten of beperken we ons tot het opmaken van dossiers die enkel voor de opdrachtgever bestemd zijn. In het laatste geval gaat het bijvoorbeeld om een dossier dat dient als basis voor een NGO campagne of voor het uitstippelen van beleidsopties door een overheid.

IPIS hecht er het grootste belang aan dat zijn onderzoekswerk ook daadwerkelijke en realistische oplossingen aanreikt voor zijn stakeholders. De analyses in onze dossiers gaan daarom steeds vergezeld van werkbare aanbevelingen die we aftoetsen bij juridische en technische experten en bij beleidsmakers. De aanbevelingen worden gericht aan alle bij het onderzoeksthema betrokken stakeholders. Op vraag van de opdrachtgever ontwikkelen wij ook trainingpaketten, cursussen, workshops en presentaties.

IPIS gaat vaak om met gevoelige informatie en streeft daarbij deontologische principes als betrouwbaarheid, kritische zin, objectiviteit en check & double-check na.

©2018 IPIS vzw - Italiëlei 98a - Antwerpen

contactRSStwitterfacebook